สังคมชาวเนเชอริสท์

สังคมชาวเนเชอริสท์

วิถีชีวิตของชาวเนเชอริสท์ สมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทยจำกัด หรือ NAT เนเชอริสท์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตสำหรับคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจโดยมีทางเลือกที่จะไม่ใส่เสื้อผ้าได้ แนวคิดของเราจะส่งเสริมการเปลือยกายเพื่อบำบัดสุขภาพเพื่อลดความตึงเครียดเพื่มความสมดุลย์ของร่างกายและธรรมชาติเพิ่มความเชื่อมั่นในร่างกายของเราสมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในวันหยุดสำหรับสมาชิกของครอบครัว เราพยายามสรรหาสถานที่ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อสมาชิกได้มีความสนุกสนานในการท่องเที่ยวไปกับบรรยากาศของการเปลือยกาย

bh-join-us►มโนทัศน์ที่ไร้เพศสัมพันธุ์ การยึดมั่นต่อกฏเกณฑ์พื้นฐานของเราเรื่องแนวคิดที่ไร้เพศสัมพันธุ์ เพื่อป้องกันสิทธิของชาวเนเชอริสท์ หญิงโสดหรือครอบครัวสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมชมรมได้โดยปลอดภัยและได้มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเปลือยกายอย่างเต็มที่ในระหว่างร่วมกิจกรรม

► วิถีชีวิตของครอบครัว แตกต่างกับการบำบัดอื่นๆ เนเชอริสท์คือวิถีชีวิตแบบครอบครัวที่มีการส่งเสริมพลังแห่งความสดชื่นกับชีวิตไร้เสื้อผ้า โดยการมีกิจกรรมให้สมาชิกได้มีการสรรสรรค์ร่วมกันมอบเวลาที่มีคุณค่ากับครอบครัวลูกหลานและเพื่อนๆในสมาคมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และการยอมรับซึ่งกันและกัน

► ความเครียด กับ สุขภาพที่ดี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เนเชอริสท์ เราได้สรรหากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความสุขและสร้างสุขภาพจิตที่ดีในสมาคมเพื่อพิชิตความเครียดในสังคมการดำเนินชีวิต เราตระหนักถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของเพื่อนทุกๆค

► ความลับ ความลับของการที่จะมีความสุขคือการสัมผัสธรรมชาติโดยแท้จริง การที่เราได้สัมผัสความรู้สึกจากธรรมชาติสู่ร่างกายเรา เช่นความรู้สึกเมื่อร่างกายสัมผัสน้ำใสบริสุทธ์เมื่อเปลือยกายว่ายน้ำ หรือการที่ร่างกายเราได้ดูดซึมแสงแดดจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ลมพัดผ่านร่างกายที่เปลือย ปลอดจากเสื้อผ้า หรือแม้แต่เดินบนชายหาดเปลือยกายเวลาพระอาทิตย์กำลังตกเพื่อสร้างอารมณ์สุนทรีย์

►  คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมืองไทย หากคุณเป็นสมาชิกของเรา คุณก็ได้ให้การสนับสนุนจากสมาคมเราแล้ว คุณคือคนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของชาวเนเชอริสท์ในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย เราจะได้เจอคุณเมื่อคุณมาเยือนประเทศไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้มาเยือนประเทศไทยเพราะว่าพวกเขาชอบที่จะมาสัมผัสเรียนรู้สังคมชาวเนเชอริสท์

► การเปลือยกายนี้ไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเพราะเราจะไม่เปลือยกายในสถานที่สาธารณะ เรามีสถานที่เอกชนที่เป็นส่วนตัวเฉพาะสมาชิกเท่านั้น เช่น รีสอร์ท

ธรรมชาติบำบัด กับ เนเชอริสท์

คงไม่ปฏิเสธหากจะกล่าวว่า การมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นสุดยอดปรารถนาของหลาย ๆ คนในสภาวะความเครียดของโลกในปัจจุบัน จนเกิดวิถีบำบัดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความปรารถนานี้

เนเชอริสท์ จึงเกิดขึ้นเพื่อทางเลือกอีกทางที่นำเรากลับสู่ธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติเป็นผู้เยี่ยวยารักษาเราด้วย การปลดเปลื้องอาภรณ์ ทำให้กายใจได้สัมผัสและซึมซับพลังธรรมชาติอย่างแท้จริง ดื่มด่ำกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ยากจะลืมเลือน

บริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะมอบธรรมชาติบำบัดให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ ด้วยการจัดสถานที่พักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันพักผ่อนอันแสนสุขของท่านและครอบครัว โดยถือนโยบายความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ดังนั้น สมาชิกผู้ถือหุ้นของบริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้นที่ จึงจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ธรรมเนียมปฏิบัติชาวเนเชอริสท์

บริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กำเนิดขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และมิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ หรือส่อพฤติกรรมในทางชู้-สาว อีกทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เคร่งครัดของเรา (ดูระเบียบและข้อบังคับบริษัท) สมาชิกจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้หวังผลประโยชน์แอบแฝงเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด การละเมิดระเบียบและข้อบังคับเมื่อที่สุดแล้ว สมาชิกรายนั้นจะถูกเพิกถอนสมาชิกอย่างถาวร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิกและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ

 

 

ข้อดีของการเป็น
เนเชอริสท์

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง : เราสร้างคามเชื่อมั่นในตนเองและสร้างทัศนคติในเชิงบวกด้านเรือนร่างของเรา ซึ่งแตกต่างกับสื่อต่างๆที่พยายามชักชวนคนให้สวยขึ้นหล่อขึ้นซึ่งชักจูงให้เรามีการเปรียบเทียบ ในเวลาเดียวกันสื่อพวกนี้สร้างภาพลบในด้านเรือนร่างของเรา

2. ความเสมอภาค: เราทุกคนคือมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน มีอวัยวะเหมือนๆกัน ต่างคนก็ต่างพยายามเอาชีวิตรอดไปเหมือนๆกัน

3. นิสัยผู้หญิง: ผู้หญิงมีสิทธิเหมือนกับผู้ชายสิทธิที่จะเปลือยกายได้เหมือนผู้ชายโดยที่ไม่มีใครมองเป็นเหยื่อทางกาม 

4. สิ่งแวดล้อม: เราคือมนุษย์ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกับสัตว์ทั่วไป มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ เช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปในโลกนี้เพียงแต่ว่าเรามีสติปัญญาและสมองที่พัฒนามากกว่าสัตว์อื่นๆ

5. สุขภาพ: แสงแดดและอากาศที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายเรา เราจึงมีการแนะนำกิจกรรมนอกบ้านเช่นการว่ายน้ำ เดินเขา และกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี

6. มุมมองของจิตวิทยา: การพัฒนาอารมณ์ทางใจความรู้สึกที่มีความสุขที่สุด เวลาที่คุณเปลือยกายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามรราศจากมลพิษในเมืองปราศจากเส้นใยเสื้อผ้าที่คลุมตัวคุณ อารมณ์ที่เป็นอิสระในธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีกังวลว่าสังคมเขาจะคิดยังไงในเรือนร่างที่เปลือยของเรา

ประวัติศาสตร์ของพวกเรา

 

ปีพ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931)  สลิล ฟูไทย จดทะเบียนนิคมอาบแดด
นาย สลิล ฟูไทย นักพิมพ์ชาวไทย ได้จดทะเบียน สโมสรสำหรับชาวเปลือยกาย แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า “นิคมอาบแดด” เขาได้ตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มรวมถึงแผ่นพับเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปลือยกายท่ามกลางแสงแดด โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็น - และเน้นการออกกำลังกายในสภาพเปลือยเปล่า ในปีแรก สโมสรมีสมาชิก 98 คน มีทั้งชายและหญิงในทุกวัย ในปี ค.ศ. 1932 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกล้มล้างโดยการทำรัฐประหารของคณะราษฎร์ และในที่สุด สลิล ฟูไทย ก็ถูกบังคับให้ปิดนิคมอาบแดด เนื่องจากการที่เขามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ และเกิดความสงสัยว่าเขาอาจจะต่อต้านการปกครองของทหาร

ปีพ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ก่อตั้งบริษัท สมาคมเนเชอรีสต์ แห่งประเทศไทย จำกัด
ผู้ก่อตั้งคือนางสาวดิศราพร ญาติพร้อม และนายเกรกเกอร์ส เมอลเลอร์ – ซึ่งบังเอิญว่าทั้งคู่เป็นนักพิมพ์เผยแพร่โฆษณา เหมือน นาย สลิล ฟูไทย – ได้สร้างองค์กร ณ วันนั้นเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ไม่กี่คน ที่ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบัน สมาชิกจะนัดพบกันรายเดือน เพื่อร่วมทานอาหารเย็นแบบเปลือยกาย แต่ถ้าสมาชิกอยากจะใส่เสื้อผ้าก็สามารถทำได้ บางครั้งก็มีทริปไปเขื่อนขุนด่านปราการชล ในจังหวัดนครนายก หรือไปสำรวจอ่าวเล็กๆ ที่อยู่ในเกาะล้าน ที่ๆจะสามารถเปลือยกายได้โดยไม่ต้องรบกวนใคร สมาคมฯ มุ่งเน้นการเปลือยกาย โดยเข้มงวดเรื่องการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตรูปแบบอนุรักษ์นิยมของ naturism เหมือนกับที่นิคมอาบแดดของนาย สลิล ฟูไทย ใช้ใน ปี ค.ศ. 1931 กลุ่มคนที่แสวงหาเซ็กส์จะไม่ได้รับการต้อนรับ

ปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)  นาย Bruce Kendall พา สมาคมฯ เดินหน้า
นาย Bruce Kendall เข้ามาเป็นตัวหลักในการจัดการ เขาสร้างเว็บไซต์ใหม่ให้กับสมาคมฯ และย้ายการจัดการสมาชิกไปที่เว็บไซต์ Meetup.com และจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาของเขา Jai Kendall และสมาชิกชาวไทยอีกคนคือ Marc Pongsabutra

ปีพ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)  ชาญรีสอร์ท เปิดรีสอร์ทสำหรับชาวเปลือยกาย แห่งแรกในประเทศไทย
หลังจากนายชาญ กอนอิ่ม เจ้าของ ชาญรีสอร์ท ได้ต้อนรับสมาชิกชาวเปลือยกายกลุ่มแรก แล้วประทับใจในมิตรภาพและความจริงใจของชาวเนเชอรีสต์ เขาตัดสินใจขายรีสอร์ทเก่าเพื่อที่จะสร้างชาญรีสอร์ทแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม โดยที่สมาคมเปลือยกายแห่งประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 - www.chanresort.com

ปีพ.ศ. 2555(ค.ศ. 2012)  The Oriental Village จากเชียงใหม่ เข้ามาร่วมด้วย
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของรีสอร์ทชาวฝรั่งเศส ชื่อ Paolo Richel ได้ทำตามแบบอย่างชาญรีสอร์ท และประกาศให้รีสอร์ทของเขา The Oriental Village เชียงใหม่เป็นรีสอร์ทสำหรับเปลือยกาย โดยสมาคมเนเชอรีสต์ แห่งประเทศไทย ได้จัดพบปะกันในวันหยุดของสมาชิกเป็นครั้งแรกที่นี่ เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่รีสอร์ท - www.orientalvillage-chiangmai.com

ปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  แบร์ฟีต เนเชอริสต์ รีสอร์ท เปิดรีสอร์ทเปลือยแห่งแรกของกรุงเทพฯ
แบร์ฟีต เนเชอริสต์ รีสอร์ท เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่นี่มีห้องพักเพียง 5 ห้อง ผู้เข้าพักทั้งหมดได้รับการคาดหมายว่าจะต้องเปลือยหรืออยู่ในบรรยากาศการเปลือยกาย คุณ ดิศราพร ญาติพร้อม และ เกรกเกอร์ส เมอลเลอร์ เจ้าของรีสอร์ทกลับมามีบทบาทในการเป็นผู้นำแห่งสมาคมเนเชอรีสต์แห่งประเทศไทย - www.barefeetnaturistresort.com

 

Responses

  1. แผนกสรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่ 14
    201 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี
    อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

  2. ดีครับโลกเปิดกว้างแล้วจะได้ลดปัญหาอาญชากรรมพวกฆ่าข่มขืนดูต่างประเทศที่เขาเปลื่อยประเทศเขาไม่มีอาญชากรรมข่มขื่นและฆ่าเลย

  3. ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดีครับ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่สังคมไทยยังไม่ค่อยมีการยอมรับ สู้ๆครับ

Welcome Back

share with the world

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin