กฎระเบียบ

กฎระเบียบสำหรับรีสอร์ทที่แสดงมีโลโก้ เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทย

Guest Rules for Resorts that display the logo of Naturist Association Thailand

 

การเปลือยกาย - Nudity

การเปลือยกาย คือความรู้สึกสบายที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า สำหรับท่านที่ยังไม่พร้อม เรามีเสื้อคลุมเก็บไว้ในแต่ละห้อง หรือท่านสามารถนุ่งผ้าเช็ดตัวได้

Naturists are comfortable not wearing any clothes but for guests who are not yet ready there is a house coat in each room or a towel that you can wear.

 

เพศ - Sex

เราไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมทางเพศในสถานที่สาธารณะรอบๆ ยกเว้นในห้องนอนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของท่าน

No sexual activity is allowed anywhere except in your room. This includes intimate touching that you would not do in a public place outside the resort.

 

รูปภาพ - Photos

ไม่อนุญาตถ่ายรูป หรือถ่ายวีดีโอ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากท่านอยากถ่ายภาพตัวเองกรุณาขออนุญาตก่อน

Taking photos or making video recordings is not allowed without permission. Please ask each time that you want to take a selfie with your mobile phone.

 

การสูบ - Smoking

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องนอน แต่ท่านสามารถสูบที่ด้านนอกห้องใด้และที่ๆไม่รบกวนคนอื่น

Smoking is not allowed in your room but you may smoke outside your room and where it does not bother other guests.

 

เพื่อนของผู้เข้าชม - Visitors

ในขณะที่ท่านพักที่รีสอร์ท เพื่อนของท่านสามารถมาเยี่ยมใด้ แต่ต้องมั่นใจว่าก่อนมาถึง เพื่อนต้องยอมรับในแนวคิดของการเปลือยกายได้ และทางเราไม่อนุญาตให้นำพนักงานขายบริการเข้ามาพัก

Your friends are welcome to visit you while staying at the resort. Make sure they accept our naturist concept before they arrive. Short time sexworkers are not permitted.

 

แจ้งให้เราทราบ - Speak up

ทางเราต้องการให้แขกที่มาพักได้รับความสะดวกสบาย ในขณะที่พักที่นี่ ถ้าท่านเห็นว่าบางคน แสดงอาการไม่สุภาพต่อท่าน ถ่ายภาพท่าน หรือ ทำให้ท่านได้รับความอึดอัดใจ. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท

We want all our guests to have a pleasant time while staying at our resort. If you feel someone is rude, staring at you, taking your picture or in any other way making you feel uncomfortable, please speak up and let our staff know.

Responses