รีสอร์ทของชาวเปลือยกาย

Chan Resort Pattaya

เว็บไซต์ ► Chan Resort, Pattaya  ข้อความนี้ต้องแปลเป็นภาษาไทย Chan Resort is a resort for naturists -both local and international. We were the first resort in Thailand to happily provide a special place for naturists, and still proudly do so. We believe in enjoying the sun fully, naked…  the natural way. The sense of freedom that comes from relaxing […]

แบฟืต เนเชอรีสท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ ► แบฟืต เนเชอรีสท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ  ข้อความนี้ต้องแปลเป็นภาษาไทย Baan BareFeet is a naturist guesthouse in Bangkok, Thailand, where all guests and visitors are expected to undress. However, first-timers or guests of naturists who do not yet feel comfortable being without clothes are free to wear a towel. Barefeet Naturist Resort is designed specifically for naturists or nudists on vacation in […]

โอเรียนเต็ล วิลเลจ เชียงใหม่

here you have an excerpt in thai

Comments