บางกอกโพสต์ตีพิมพ์บทความพิเศษเกี่ยวกับลัทธิเปลือยกาย

นายชัยยศ ยงเจริญชัย - ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์ - สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างเนเชอร์ริสในประเทศไทยกับผู้ก่อตั้งสมาคมเนเชอร์ริสไทย ของเกรกเกอร์ เมอลเลอร์และดิศราพร ญาติพร้อม ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้หัวข้อ

"เสียงตอบรับของเนเชอร์ริส"

อ่านได้ที่นี่

บทความที่ตีพิมพ์จำนวน 2 หน้าคู่ เต็มไปด้วยภาพถ่ายจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเรา และได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งล่าสุดของเราด้วย โดยบรรยายว่า "ประเทศไทยก็มีอิสระในการเปลือยกาย และบรรดาผู้ที่นิยมร่างกายเปลือยเปล่าอยากอธิบายในสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิด"
บทความนี้จะช่วยบรรยายในสิ่งที่เราเป็น เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจและมองเราในแง่ดี

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม

 

3648 3649 3651 3652