การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก

If you were redirected here, your level of membership is too low. In particular, Free Subscribers can not access any of the social links like messages, profile, and other links where you interact with other members. Interaction with other members requires Paid Membership. Read more about permission levels below.

 

 

สมัครง่ายๆ ได้สิทธิประโยชน์เยอะ

โปรดเลือกประเภทสมาชิกตามความเหมาะสมของคุณ

แบบฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 • ได้รับจดหมายข่าวรายเดือน
 • สามารถเข้าไปดูรายการกิจกรรมของสมาคม หากสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม คุณจะต้องอัพเกรดสมาชิกเป็นแบบธรรมดาหรือแบบพรีเมี่ยม
 • สามารถเข้าไปดูรายชื่อรีสอร์ทของสมาคมเนเชอร์ริสต์เเห่งประเทศไทย หากสนใจจะเข้าพักในรีสอร์ทคุณจะต้องอัพเกรดสมาชิกเป็นแบบธรรมดาหรือพรีเมี่ยมก่อนลงทะเบียนเข้าพัก
 • สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นในข่าวหรือบทความในเว็บไซต์ได้

 

แบบธรรมดา (ค่าธรรมเนียมสมาชิก 900 บาท ต่อปี)

  • มีสิทธิประโยชน์เบี้องต้นเหมือนสมาชิกแบบฟรี แต่มีเพิ่มเติมดังนี้
   - สามารถเข้าร่วมสนนทนาออนไลน์ระหว่างสมาชิกได้
   - สามารถเห็นโปรไฟด์ของสมาชิกและสร้างโปรไฟล์เป็นของตัวเองได้
   - สามารถขอเพิ่มเป็นเพื่อนกับสมาชิกท่านอื่นซึ่งสนทนาหรือแชร์รูปภาพเป็นการส่วนตัว
   ระหว่างเพื่อนสมาชิกในสมาคม
 • ได้รับข่าวสารกิจกรรมต่างๆทางอีเมลล์และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้(สมาชิกเเบบฟรีต้องอัพเกรดสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้)
 • ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักที่รีสอร์ทในเครือของสมาคมได้ทุกแห่งในประเทศไทย (ทุกที่ที่มีป้ายเนเชอร์ริสต์)
 • ได้รับสิทธิ์ในการนำเพื่อนมาได้ 1 ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
 • ได้รับนิตยสารฉบับล่าสุดทางอีเมลล์ (นิตยสารนี้สงวนสิทธ์สำหรับสมาชิกเท่านั้น)

 

แบบพรีเมี่ยม (ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท ต่อปี)

 • มีสิทธิประโยชน์เบี้องต้นเหมือนสมาชิกแบบธรรมดา แต่มีเพิ่มเติมดังนี้
 • ได้รับสิทธิ์ในการนำเพิ่อนมาได้ 3 ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม
 • ได้รับนิตยสารฉบับล่าสุดของสมาคม (นิตยสารนี้สงวนสิทธ์สำหรับสมาชิกเท่านั้น)
 • ได้รับบัตรสมาชิกที่มีโลโก้ของ INF-FNI ซึ่งสามารถเข้าไปพักที่รีสอร์ทในเครือของสมาคมได้ทั่วโลก

ประเภทของสมาชิกผู้ชมฟรีธรรมดาฟรีเมี่ยม
Price per year 0 บาท0 บาท900 บาท1500 บาท
ได้รับบัตรสมาชิกไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นบนโพสต์หรือบทความไม่ได้ได้ได้ได้
ได้รับข่าวสารของสมาคมทางอีเมลล์ไม่ได้ได้ได้ได้
ได้รับสิทธิ์ประโยชน์พิเศษจากรีสอร์ทและสปาไม่ได้ได้ได้ได้
สามารถเข้าดูตารางกิจกรรมของสมาคมไม่ได้ได้ได้ได้
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสมาคมไม่ได้ได้ได้ได้
ได้รับสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
สามารถอ่านหรือดูกิจกรรมทีผ่านมาได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
สามารถสร้างและแก้ไขโปรไฟด์ของตัวเองได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
สามารถพูดสนทนาโต้ตอบทางออนไลน์ระหว่างสมาชิกไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
ได้รับสิทธิ์การเข้าพักที่รีสอร์ทของสมาคมในประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้ได้ได้
ได้รับนิตยสาร [email protected] ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้
ได้รับบัตรสมาชิกสากลทีมีโลโก้ INF-FNIไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้
จำนวนแขกที่สามารถนำมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้13