สังคมชาวเปลือยกาย

สังคมชาวเปลือยกาย

วิถีชีวิตของชาวเนเชอริสท์ สมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทยจำกัด หรือ NAT เนเชอริสท์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตสำหรับคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจโดยมีทางเลือกที่จะไม่ใส่เสื้อผ้าได้ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเป็นสมาคมชีเปลือยในประเทศไทย แนวคิดของเราจะส่งเสริมการเปลือยกายเพื่อบำบัดสุขภาพเพื่อลดความตึงเครียดเพื่มความสมดุลย์ของร่างกายและธรรมชาติเพิ่มความเชื่อมั่นในร่างกายของเราสมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในวันหยุดสำหรับสมาชิกของครอบครัว เราพยายามสรรหาสถานที่ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อสมาชิกได้มีความสนุกสนานในการท่องเที่ยวไปกับบรรยากาศของการเปลือยกาย

bh-join-us►มโนทัศน์ที่ไร้เพศสัมพันธุ์ การยึดมั่นต่อกฏเกณฑ์พื้นฐานของเราเรื่องแนวคิดที่ไร้เพศสัมพันธุ์ เพื่อป้องกันสิทธิของชาวเนเชอริสท์ หญิงโสดหรือครอบครัวสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมชมรมได้โดยปลอดภัยและได้มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเปลือยกายอย่างเต็มที่ในระหว่างร่วมกิจกรรม

► วิถีชีวิตของครอบครัว แตกต่างกับการบำบัดอื่นๆ เนเชอริสท์คือวิถีชีวิตแบบครอบครัวที่มีการส่งเสริมพลังแห่งความสดชื่นกับชีวิตไร้เสื้อผ้า โดยการมีกิจกรรมให้สมาชิกได้มีการสรรสรรค์ร่วมกันมอบเวลาที่มีคุณค่ากับครอบครัวลูกหลานและเพื่อนๆในสมาคมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และการยอมรับซึ่งกันและกัน

► ความเครียด กับ สุขภาพที่ดี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เนเชอริสท์ เราได้สรรหากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความสุขและสร้างสุขภาพจิตที่ดีในสมาคมเพื่อพิชิตความเครียดในสังคมการดำเนินชีวิต เราตระหนักถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของเพื่อนทุกๆค

► ความลับ ความลับของการที่จะมีความสุขคือการสัมผัสธรรมชาติโดยแท้จริง การที่เราได้สัมผัสความรู้สึกจากธรรมชาติสู่ร่างกายเรา เช่นความรู้สึกเมื่อร่างกายสัมผัสน้ำใสบริสุทธ์เมื่อเปลือยกายว่ายน้ำ หรือการที่ร่างกายเราได้ดูดซึมแสงแดดจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ลมพัดผ่านร่างกายที่เปลือย ปลอดจากเสื้อผ้า หรือแม้แต่เดินบนชายหาดเปลือยกายเวลาพระอาทิตย์กำลังตกเพื่อสร้างอารมณ์สุนทรีย์

► ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย! คุณไม่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองไทย การที่คุณเป็นสมาชิก คุณก็ได้ให้การสนับสนุนสมาคมเราแล้ว คุณคือคนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของชาวเนเชอริสท์ในประเทศไทยและตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย เราจะได้เจอคุณเมื่อคุณมาเยือนประเทศไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้มาเยือนประเทศไทยเพราะว่าพวกเขาชิบที่จะมาสัมผัสชุมชนชาวเนเชอริสท์เช่นเดียวกับประเทศที่เขาอาศัยอยู่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาวะอากาศที่ดีตลอดทั้งปี ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหน มาเมืองไทยฤดูไหนก็เหมือนมาตากอากาศในสถานที่เหมาะสำหรับทางให้รางวัลกับชีวิตคุณ

bh-join-us►การเปลือยกายนี้ไม่ผิดกฏหมาย ประเทศไทยหรือ การเปลือยกายในสถานที่สาธารณะผิดกฏหมายแน่นอน แล้วเราก็ไม่ไปเปลือยกายในที่สาธารณะ เรามีสถานที่เอกชนที่เป็นส่วนตัวเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเช่นตามรีสอร์ท …

 

ธรรมชาติบำบัด กับ เนเชอริสท์

คงไม่ปฏิเสธหากจะกล่าวว่า การมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นสุดยอดปรารถนาของหลาย ๆ คนในสภาวะความเครียดของโลกในปัจจุบัน จนเกิดวิถีบำบัดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความปรารถนานี้

เนเชอริสท์ จึงเกิดขึ้นเพื่อทางเลือกอีกทางที่นำเรากลับสู่ธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติเป็นผู้เยี่ยวยารักษาเราด้วย การปลดเปลื้องอาภรณ์ ทำให้กายใจได้สัมผัสและซึมซับพลังธรรมชาติอย่างแท้จริง ดื่มด่ำกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ยากจะลืมเลือน

บริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะมอบธรรมชาติบำบัดให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ ด้วยการจัดสถานที่พักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันพักผ่อนอันแสนสุขของท่านและครอบครัว โดยถือนโยบายความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ดังนั้น สมาชิกผู้ถือหุ้นของบริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้นที่ จึงจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ธรรมเนียมปฏิบัติชาวเนเชอริสท์

บริษัท เนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กำเนิดขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และมิได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ หรือส่อพฤติกรรมในทางชู้-สาว อีกทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เคร่งครัดของเรา (ดูระเบียบและข้อบังคับบริษัท) สมาชิกจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผู้หวังผลประโยชน์แอบแฝงเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด การละเมิดระเบียบและข้อบังคับเมื่อที่สุดแล้ว สมาชิกรายนั้นจะถูกเพิกถอนสมาชิกอย่างถาวร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของสมาชิกและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ

 

 

 

 

ข้อดีของการเป็น
เนเชอริสท์

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง : เราสร้างคามเชื่อมั่นในตนเองและสร้างทัศนคติในเชิงบวกด้านเรือนร่างของเรา ซึ่งแตกต่างกับสื่อต่างๆที่พยายามชักชวนคนให้สวยขึ้นหล่อขึ้นซึ่งชักจูงให้เรามีการเปรียบเทียบ ในเวลาเดียวกันสื่อพวกนี้สร้างภาพลบในด้านเรือนร่างของเรา

2. ความเสมอภาค: เราทุกคนคือมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน มีอวัยวะเหมือนๆกัน ต่างคนก็ต่างพยายามเอาชีวิตรอดไปเหมือนๆกัน

3. นิสัยผู้หญิง: ผู้หญิงมีสิทธิเหมือนกับผู้ชายสิทธิที่จะเปลือยกายได้เหมือนผู้ชายโดยที่ไม่มีใครมองเป็นเหยื่อทางกาม 

4. สิ่งแวดล้อม: เราคือมนุษย์ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกับสัตว์ทั่วไป มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ เช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปในโลกนี้เพียงแต่ว่าเรามีสติปัญญาและสมองที่พัฒนามากกว่าสัตว์อื่นๆ

5. สุขภาพ: แสงแดดและอากาศที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายเรา เราจึงมีการแนะนำกิจกรรมนอกบ้านเช่นการว่ายน้ำ เดินเขา และกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี

6. มุมมองของจิตวิทยา: การพัฒนาอารมณ์ทางใจความรู้สึกที่มีความสุขที่สุด เวลาที่คุณเปลือยกายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามรราศจากมลพิษในเมืองปราศจากเส้นใยเสื้อผ้าที่คลุมตัวคุณ อารมณ์ที่เป็นอิสระในธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่มีกังวลว่าสังคมเขาจะคิดยังไงในเรือนร่างที่เปลือยของเรา

Our History

1931 Sarin Foothai registers sunbathing club.
Thai publisher Mr. Sarin Foothai registered the first naturist club in Thailand as "Nikom Arb Daad" meaning Sunbathing Club. He published several books and pamphlets about the benefits of being naked in the sunlight - in particular dawn and dusk - and emphasized physical activity in the nude. The first year, the club had 98 members both men and women and of all ages. In 1932, the absolute monarchy in Thailand was overthrown by a military coup and eventually Sarin Foothai was forced to close the Sunbathing Club due to his links to the Thai royalty and suspicion that he would train a resistance to the military regime.

2007 Naturist Association Thailand Co., Ltd. is founded.
Founding members Ms. Disraporn Yatprom and Mr. Gregers Moller - incidentally both also publishers like Mr. Sarin Foothai - created the current day organisation as a limited company together with a few more members who are still active today. The members met for monthly nude dinners or clothing optional dinners, went on trips upcountry up to Kun Dan Dam in Nakornayok and explored hidden coves on Koh Larn where nudity could be practiced without bothering anyone. The association emphasized naturism / nudism strictly as a non-sexual life style - the conservative form of naturism which also Sarin Foothai followed in 1931. Swingers and other forms of nudity for sexual purposes are turned away.

2009 Bruce Kendall moves the association forward.
Bruce Kendall takes over as main organizer. He creates a new website for the association and moves member management to Meetup.com from the local forum on the previous hosting. Bruce serves the members with a steady flow of events, assisted by his wife Jai Kendal and Thai member Marc Pongsabutra.

2011 Chan Resort becomes first Naturist Friendly resort in Thailand.
Chan Resort was built as a naturist resort following the owner, Chan Konin's positive experience with members of Naturist Association Thailand in his previous resort. Then he sold his old resort to built the new Chan Resort which the Naturist Association Thailand helped inaugurate on 15 September 2011. The old resort was renamed Chan Twin resort by the new owner.

2012 The Oriental Village Chiang Mai comes on board.
In Chiang Mai, french resort owner Paulo Richel followed the example of Chan Resort and declared The Oriental Village Chiang Mai clothing optional. The Naturist Association Thailand arranged its first member weekend at the resort on 16 November 2012 to celebrate the new member of the exclusive club.

2015 Barefeet Naturist Resort, Bangkok's first nudist resort.
Barefeet Naturist Resort opened in Bangkok on 1 January as the first hotel catering for naturists and nudist in Bangkok. The resort has only five rooms, so there is no room for clothing optional - all guests are expected to be nude or in the company of a naturist / nudist. Owners Disraporn Yatprom and Gregers Moller resume a more active role in the leadership if Naturist Association Thailand.

Comments